window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-E7WW68WV5T');

Huisreglement en boekingsvoorwaarden

Teneinde iedereen een aangenaam verblijf te garanderen, verzoeken wij elke bezoeker vriendelijk om onze huisregels aandachtig te lezen. Iedereen die te gast is bij Adelante, dient kennis genomen te hebben van ons algemeen huisreglement, voorafgaand aan elk bezoek. Iedereen die Adelante bezoekt, verklaart akkoord te gaan met onze boekingsvoorwaarden en het huisreglement

 1. Meld u steeds aan aan de balie, zowel bij aankomst als voor uw vertrek
 2. Iedereen is welkom bij Adelante, ook kinderen vanaf 6 jaar. Deze dienen echter steeds begeleid te worden door minstens 2 volwassen personen(+ 18jaar), aangezien dit om een privé wellness gaat, waar er geen toezicht is tijdens het gebruik van de wellnessfaciliteiten. Een van hen zal ook gevraagd worden om de volledige verantwoordelijk te dragen over de minderjarige tijdens het wellnessbezoek. Dit betekent dat de minderjarige ten allen tijde zal begeleid en vergezeld worden door deze volwassene, die zich bewust is van eventuele gevaren die dit bezoek met zich meebrengt. Dit zal dmv een schriftelijke, gehandtekende verklaring aan de balie door de klant bevestigt worden bij aankomst.
 3. Mocht u hartklachten hebben, zwanger zijn, of andere gezondheidsklachten hebben, dient u een doktersbewijs voor te leggen, dat aantoont dat het gebruik van het wellnesscomplex of het ondergaan van de geboekte behandelingen niet problematisch is voor voorgenoemde aandoeningen
 4. Uit veiligheidsredenen is het verplicht met minimum 2 personen gelijktijdig van elk van de wellnessfaciliteiten gebruik te maken, aangezien er geen toezicht is in de privé wellness
 5. Net voor of tijdens uw bezoek aan het wellnessgedeelte is het verboden om verdovende, pijnstillende of geestverruimende middelen te gebruiken
 6. Het is verboden eigen dranken en voedingswaren mee te brengen en te nuttigen
 7. Indien u specifieke wensen heeft of zorgen nodig heeft naar fysieke mobiliteit of andere gezondheidsproblemen, dient u dit reeds te melden bij de boeking.
 8. Aanwijzigingen door het personeel van Adelante dienen steeds opgevolgd te worden. Instructieborden bij de wellnessfaciliteiten dienen aandachtig gelezen en gerespecteerd te worden
 9. Gelieve alcohol met mate en op een verantwoorde manier te gebruiken. Adelante heeft het recht om de verkoop van alcohol te weigeren en weigert alcohol te schenken aan minderjarigen. In het wellnessgedeelte zal enkel alcohol per glas en niet per fles verkrijgbaar zijn. Alcoholverbruik is op eigen verantwoordelijkheid. Bij misbruik kan de toegang geweigerd worden
 10. In alle gebouwen en in de tuin van Adelante geldt een rookverbod. Voor rokers is er buiten een rokershoek voorzien
 11. Adelante vraagt aan alle bezoekers om waardevolle voorwerpen op te bergen in afgesloten lockers. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen. Adelante kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld bij diefstal of verlies
 12. Iedere bezoeker wordt geacht zijn/haar lichaam grondig te reinigen alvorens gebruik te maken van de wellnessfaciliteiten. Douchen is verplicht alvorens baden, sauna of stoombad te gebruiken Douchen na gebruik van een warme ruimte is verplicht alvorens te baden, toch dient hier het gebruik van zepen te worden beperkt.
 13. Na toiletbezoek worden bezoeker geacht de handen te wassen met water en zeep
 14. In het wellnessgedelte is het verplicht om in de sauna en andere droge ruimtes plaats te nemen op een handdoek
 15. Het is ten strengste verboden om handdoeken en ander textiel in de sauna achter te laten of te drogen te leggen
 16. Het is ten strengte verboden bij onweer(bliksem) de buitenbaden te gebruiken
 17. Bij vriestemperaturen is het verboden de swimspa te gebruiken wegens gladheid
 18. Springen en duiken in de baden is verboden. Lopen op een natte ondergrond is gevaarlijk en daarom ook niet toegestaan
 19. De klant moet ten allen tijde de geboekte tijd in de privé wellness respecteren en op het afgesproken tijdstip het wellnessgedeelte verlaten hebben.
 20. Adelante behoudt zich het recht voor om indien nodig, de geboekte tijd in de privé wellness in te korten bij gevallen van technische defecten, gevaar of overmacht
 21. In het privaat wellnesscomplex bent u vrij om al dan niet badkledij te dragen. Onze baden bevatten chloor. Adelante is niet verantwoordelijk voor eventuele verkleuring van badkledij.
 22. In de publieke gedeelten en in de tuin is het dragen van badkledij of lingerie en badjas verplicht
 23. Op het zonneterras is monokini of het dragen van strings verboden
 24. Badjas en handdoeken worden gratis in bruikleen gegeven bij alle arrangementen. Indien u enkel het wellnessgedeelte afhuurt, kan u badlinnen meebrengen of supplementair huren.
 25. Het wellnessgedeelte betreden met schoenen of laarzen is niet toegestaan aan de bezoekers van Adelante. Het dragen van slippers is verplicht. Deze zijn te koop maar eigen slippers zijn toegestaan
 26. We vagen onze gasten respect te hebben voor de andere bezoekers en personeelsleden van Adelante en zich te onthouden van agressief of racistisch gedrag, gewenste of ongewenste intimiteiten, beledigingen of fysiek geweld. Bezoekers die zich hier niet aan houden dienen op het eerste vezoek onmiddellijk de faciliteiten van Adelante te verlaten, zonder einge vorm van schadevergoeding of compensatie.
 27. Het is verboden om wapens, messen, chemische stoffen of andere producten in het wellnesscentrum mee te brengen.
 28. Het gebruik van GSM, tablet en smartphone zijn verboden in de kleedruimte en de verzorgingscabines. Deze moeten uitgezet woren vooraleer in de locker op te bergen.
 29. Om de rust van de andere bezoekers te garanderen wordt stilte gevraagd in de verzorgings- en kleedruimte.
 30. Voor uw eigen veiligheid maakt Adelante gebruik van camerabewaking met respect voor ieders privacy De bezoeker wordt hierop attent gemaakt bij het betreden van Adelante
 31. Adelante is niet verantwoordelijk t.o.v. haar bezoekers voor ongevallen die zich voordoen in en rond de gebouwen van Adelante, evenals op en rond de parking
 32. Wij behouden ons het recht toe om foutief verstrekte informatie op de website(www.adelante.be) , folders of reclame te corrigeren, zowel voor als na een bezoek, inschrijving of reservatie.
 33. De opsomming van de verzorgingen genoemd onder ‘arrangementen’ stemt niet altijd overeen met de volgorde
 34. Bij technisch defect van de betaalterminal, kan betaling in specimen geeist worden.
 35. Cadeaubons dienen onmiddellijk bij aankomst overhandigd te worden aan de balie, alvorens aanvang van de verzorgingen
 36. Indien u de cadeaubon niet kan aanbieden op de dag van de afspraak, zal u het volledig bedrag aangerekend worden. U ontvangt dan een bewijs van uitbetaling Indien u binnen de 14 kalanderdagen de cadeaubon, samen met het uitbetalingsbewijs aanbiedt, zal u maximaal het bedrag uitbetaald krijgen dat gelijk is aan het betaalde bedrag op de dag van de afspraak, op voorwaarde dat de bon minstens een gelijke of hogere waarde heeft dan dit bedrag Is de waarde van de cadeaubon minder, dan wat u betaalde, wordt enkel de waarde van de bon terugbetaald.In alle andere omstandigheden worden cadeaubons niet terugbetaald
 37. Cadeaubons waarvan de geldigheidsdatum overschreden is, zullen steeds geweigerd worden. Het is aan te raden de afspraak ten laatste 3 maand voor eindvervaldag vast te leggen.
 38. Bij verlies van cadeaubons is Adelante niet verantwoordeijk
 39. Respecteer het aanvangsuur van uw afspraak. Kom bij voorkeur 10 min. vroeger aan. Bij laattijdige aankomst behoudt Adelante zich het recht voor de verzorging aan te passen, teneinde ons werkschema te volgen
 40. Bij reservaties van arrangementen zal de klant steeds gevraagd worden om ter bevestiging een voorschot te storten binnen de 14 dagen na het maken van de afspraak. Bij niet betaling heeft Adelante het recht om de afspraak te annuleren. Indien de klant in het bezit is van een cadeaubon, dient er geen voorschot gestort te worden en moet het referentienummer van de cadeaubon binnen de 14 dagen doorgemaild worden naar : info@adelante.be
 41. Verbreking van een afspraak door de klant: Bij het verbreken van een afspraak voor een dagarrangement (= arrangement met lunch) door de klant wegens een aan haar/hem toe te schrijven omstandigheid(ziekte met of zonder doktersattest, ongeval, sociale omstandigheden, werk of andere verplichtingen ) minder dan 7 kalenderdagen voor het uur van de afspraak, en minder dan 48u voor het uur van de afspraak (sluitingsdagen niet inbegrepen) voor alle andere arrangemeten, heeft de zaakvoerder het recht om een schadevergoeding te eisen van minstens 30% van het totale bedrag van het arrangement. Indien de klant over een cadeaubon beschikt, wordt dit bedrag in mindering gebracht van de cadeaubon.
 42. Indien u laattijdig uw bankverrichting uitgevoerd heeft mbt betaling van uw voorschot, kan het zijn dat omwille van vertragingen in het bankverkeer, dat dit nog niet aan ons doorgestort werd op de dag van de afspraak. In dat geval zal het volledig bedrag aangerekend worden aan de kassa. Eens het voorschot binnen, wordt het bedrag onmiddellijk teruggestort op uw bankrekening. Door de klant afgeprinte betalingsformulieren of afgebeelde transacties op smartphones of tablets kunnen we helaas niet als geldig betaalmiddel beschouwen